Dotacje – Program regionalny

24.02.2010

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz budżetu państwa

Nr projektu: WND-RPLD-03.02.00-00-114/08

„Wdrożenie innowacyjnej technologii antypillingowego wykończania dzianiny przy wykorzystaniu nowoczesnego parku maszynowego, skutkującej wprowadzeniem na rynek nowych usług.”

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 497 273,19 PLN
(trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote 19/100).

Całkowita kwota dofinansowania Projektu ze środków dotacji wynosi 1 717 238,65 PLN
(jeden milion siedemset siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych 65/100).

W tym z budżetu EFRR 51% oraz z budżetu państwa 9%.

W ramach Projektu P.P.H.U „Janis” nabyło:
– zintegrowaną kuchnię farb marki Termoelettronica
– barwiarkę do dzianin marki MCS
– kompaktor szerokościowy marki Ferraro
– program do zarządzania produkcją MGD
– spektrofotometr marki Datacolor
– barwiarkę laboratoryjną marki Tecnorama.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

O firmie

Firma „JANIS”

to farbiarnia, która od 1989 zajmuje się barwieniem i bieleniem optycznym dzianin i tkanin oraz ogólnie pojętym uszlachetnianiem tekstyliów.

więcej

Oferta

Szeroki asortyment

wykonywanych usług z pewnością zadowoli państwa oczekiwania.

więcej

Ogłoszenia

Ogłoszenia i wyniki przetargów / postępowań ofertowych

więcej